خرید اقساط

این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید !
Telegram
WhatsApp
Email
Skype

شرایط دریافت وام از کیپا ( تجارت و مهر )

1.بدون نیاز به ضامن

2.داشتن رتبه اعتباری مانند A – B

3.مدت زمان وام 1 الی 2 روز کاری

4.سود بانکی ……. درصد

5.سقف وام 50 میلیون تومان

شرایط دریافت وام از وامینه ( پارسیان )

1.داشتن دسته چک صیادی

2.میانگین معدل حساب 3 ماهه

3.داشتن رتبه اعتباری مانند A – B

4.مدت زمان وام 1 الی 7 روز کاری

5.سود بانکی 28 درصد

مجموع سود بانکی و افزایش قیمت کالا در خرید  25 تا 28 درصد می شود

6.بدون پیش پرداخت

7.افزایش 5 الی 8 درصدی قیمت در کالا

8.سقف وام 30 میلیون تومان

شرایط دریافت وام از قسطا ( بانک آینده )

1.ضمانت با چک و سفته

2.اعتباری سنجی بانکی مشترک

3.کسانی که دارای رتبه بالا می باشند ضمانت با سفته

کسانی که دارای رتبه پایینی می باشد تلفیقی از سفته و چک می باشد

4.داشتن حساب بانک آینده

5.مدت زمان وام 7 الی 10 روز کاری

6.سود بانکی 21 درصد

7.دارای پیش پرداخت

8.بدون افزایش قیمت هنگام خرید از ما

9.داشتن 2 مورد از موارد زیر

  1. اجاره نامه ملک
  2. سند ملک
  3. عکس فیش حقوقی
  4. گردش حساب بالا

10.سقف وام 20 میلیون تومان

دیدگاهتان را بنویسید